Have a question? Call us!
500650907
Log in
Thumb wech sl
Program multimedialny
Science-Lab Zmysły (Węch i smak)
Thumb wech sl
For institution
845,00 PLN
Add to cart Check demo
For institution
Program multimedialny
Science-Lab Zmysły (Węch i smak)

Program multimedialny wraz z obudową dydaktyczną do nauczania biologii lub przyrody (Zmysły - Węch i smak).

845,00 PLN
Add to cart

Product description:

Science-Lab to multimedialny produkt edukacyjny, którego celem jest wspomaganie nauki przedmiotów przyrodniczych w klasach 4-8 szkoły podstawowej oraz w szkołach ponadpodstawowych. Program zawiera pakiet plansz edukacyjnych, dzięki którym nauczyciel w szczegółowy sposób omówi budowę i funkcjonowanie poszczególnych narządów, a także filmy i symulacje do wykorzystania w szkole lub w domu. Całość przygotowanych materiałów pozwala na realizowanie założeń Podstawy Programowej oraz wprowadzenie elementów rozszerzonych dla chętnych, ambitnych uczniów lub dla klas wyższych.

Produkt obejmuje:

  • Materiały dydaktyczne do pobrania (program multimedialny i obudowę dydaktyczną), dostępne po zalogowaniu na platformie
  • Pudełko z wydrukowanymi materiałami (wysyłka kurierem na adres podany w formularzu rejestracyjnym)

Zawartość pudełka:

  • Kod dostępu do programu – dostępna wersja online i offline,
  • Warunki licencyjne,
  • Pendrive (do wgrania wersji offline produktu),
  • Naklejka do pokoju nauczycielskiego z miejscem na wpisanie loginu i hasła do platformy,
  • Wklejki do zeszytu

Materiały dydaktyczne na platformie:

  • Program multimedialny 
  • Obudowa dydaktyczna zawiera:
  • Testy podsumowujące dla tej części produktu.
  • Klucze odpowiedzi do testów.
  • Cykl „Co warto zapamiętać?”, zawierający najważniejsze informacje dotyczące wybranych zmysłów. Materiały zostały przygotowane w formie m.in. plakatów, infografik oraz wklejek do zeszytu.
  • Obserwacje i eksperymenty, które opracowano w oparciu o założenia Podstawy Programowej, a także wychodzące poza obowiązujący zakres.
  • Karty pracy angażujące uczniów w omawiane tematy.
  • Pakiet kart z pomysłami na zajęcia.

SPE:

Do wszystkich materiałów w programie multimedialnym został nagrany profesjonalny lektor. Ponadto przy elementach opisowych istnieje możliwość zmiany wielkości czcionki, co pozwala na wykorzystanie produktu podczas pracy z uczniami o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych (SPE).

„Science-Lab” przygotowano w dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej, dzięki czemu nauczyciel wprowadzi elementy biologii, chemii, czy fizyki w obcym języku.

Kompatybilne urządzenia:

Etap Edukacyjny – klasy 4-8 szkoły podstawowej, szkoła ponadpodstawowa

Korelacja międzyprzedmiotowa – przyroda, biologia, chemia, fizyka, geografia

Kompatybilne Urządzenie – monitor dotykowy, tablica interaktywna, komputer, laptop, tablet.

Wersje Językowa Programu Multimedialnego – polska i angielska (program jest dwujęzyczny)

Filed to download available upon access
NU Name
1 Plakaty ogólne
2 Plakaty
3 Wklejki
4 Obserwacje i eksperymenty
5 Kartkówki, testy
This platform uses cookies. Read more
Close