Have a question? Call us!
500650907
Log in
Thumb pakiet
Program multimedialny
Metoda projektu (pakiet części 1-3)
Thumb pakiet
For institution
1 799,00 PLN
Add to cart Check demo
For institution
Program multimedialny
Metoda projektu (pakiet części 1-3)

Metoda projektu w edukacji wczesnoszkolnej - pakiet części 1-3

1 799,00 PLN
Add to cart Check demo
1 799,00 PLN
Add to cart

Product description:

Pakiet produktu "Metoda projektu w edukacji wczesnoszkolnej" składa się z 3 części:

I część (klasa I)
Pierwsza część Metody Projektu zapoznaje uczniów z tematyką związaną z ich najbliższym otoczeniem. Uczniowie poznają świat jedzenia i zawartych w nim witamin. Dzięki filmom i interakcjom zawartym w planszach interaktywnych zdobędą wiedzę na temat wpływu zdrowego odżywiania na ich organizm. Drugim ważnym tematem poruszanym w pierwszej części Metody Projektu jest rodzina. Co łączy członków rodziny poza więzami krwi? Uczniowie zdobędą te i inne odpowiedzi na nurtujące pytania.

Kolejnym tematem przewodnim Metody Projektu jest moda. W co się ubierać, jak zmieniała się moda na przestrzeni dziesięcioleci? Uczniowie nie tylko zgłębią to interesujące zagadnienie, ale również przećwiczą język angielski i słówka w zakresie mody. Ostatni, czwarty temat pierwszej części Metody Projektu to teatr. Kim są aktorzy, co robią i jak przygotowują się do roli? Jak zachować się w teatrze? Plansze interaktywne, a w nich ciekawe wywiady z aktorami i interakcje oraz karty pracy przybliżą uczniom magiczny świat sceny teatralnej.
 

II część (klasa II)
W części drugiej Metody Projektu uczniowie kontynuują interaktywną podróż przez wybrane obszary tematyczne. Udamy się do świata lasu i zwierząt leśnych. Uczniowie dowiedzą się więcej o funkcji lasu i dzięki interakcjom i kartom pracy nauczą się, jak poprawnie zachowywać się w domu zwierząt i roślin.

Kolejne tematy recykling i żywioły - skupiają uwagę dziecka na świecie zewnętrznym. Celem jest nie tylko inspirowanie i zachęcanie do poznawania świata poprzez filmy i interakcje, ale także budowanie poczucia odpowiedzialności u dzieci za własne otoczenie. Czwartym tematem tej części jest uczenie się. Potencjał ludzkiego mózgu jest gigantyczny i tylko od nas samych zależy, jak bardzo wytrenujemy szare komórki – tych i wielu innych ciekawostek uczniowie dowiedzą się dzięki filmom i ćwiczeniom zawartym w programie multimedialnym. Uczniowie opanują też słówka tematyczne w języku angielskim i opanują ich wymowę.

III część (klasa III)
Trzecia część Metody Projektu jest kontynuacją podróży poprzez kolejne intrygujące 4 obszary tematyczne. Tym razem uczniowie poznają inspirujący świat iluzji. W filmach przedstawimy, czym są złudzenia optyczne i na czym polega zawód iluzjonisty.

Geografia to kolejny interesujący zakres tematyczny. Uczniowie dowiedzą się, jakimi językami posługują się ludzie na świecie, a także jakie mają zwyczaje. Filmy, interakcje i ćwiczenia w kartach pracy pomogą zrozumieć odmienność kulturową i zainspirują do podróżowania po Polsce, całym świecie aż … do gwiazd - bowiem kosmos to kolejny temat w naszym programie multimedialnym. Uczniowie poznają dokonania Mikołaja Kopernika i wkład w naukę polskiego astronoma. Ćwiczenia i interakcje pozwolą na utrwalenie i usystematyzowanie wiedzy.

Ostatnim tematem programu multimedialnego Metoda Projektu jest transport. Uczniowie dowiedzą się, czym charakteryzują się różne środki transportu i jak brzmią po angielsku. Zdobytą wiedzę utrwalą dzięki interakcjom w programie multimedialnym i kartom pracy.

Produkt został stworzony z myślą o pracy na tablicy interaktywnej lub monitorze dotykowym w klasie. Sprawdzi się również w pracy indywidualnej z użyciem komputera lub tabletu. (Monitor dotykowy przedstawiony na powyższym zdjęciu nie należy do oferty.)

 


 

"Metoda projektu w edukacji wczesnoszkolnej" składa sie z następujących elementów:

1. Plansze interaktywne, zawierające różne typy interakcji (krzyżówki, quizy, połącz w pary, itd.). 3 części programu zawierają łącznie:

 • 4 tematy wiodące – związanych z obudową dydaktyczną,
 • 20 interakcji – różnorodnych ćwiczeń wspierających naukę i zapamiętywanie,
 • 12 filmów edukacyjnych – pwprowadzających w tematy wiodące każdej części,
 • 4 ćwiczenia do nauki języka angielskiego.

2. Obudowę dydaktyczną – 3 części programu zawierają łącznie:

 • 33 kart pracy dla uczniów
 • 33 scenariusze zajęć i zabaw

3. Program nauczania, zawierający opis sposobów obserwacji dziecka pod kątem osiąganych przez nie umiejętności, przewidzianych podstawą programową,

4. Diagnozę uczniów, która pozwala na ocenę kompetencji ucznia w środowisku edukacyjnym, bez sztucznego wyodrębniania procesu oceniania.


SPECYFIKACJA:

Etap Edukacyjny - edukacja wczesnoszkolna

Obszary Edukacyjne

 • edukacja polonistyczna,
 • społeczna,
 • językowa,
 • matematyczna,
 • przyrodnicza.

Kompatybilne Urządzenie - monitor dotykowy, tablica interaktywna, komputer, laptop, tablet.

Producent nie rekomenduje wykorzystywania tabletów do pracy z dziećmi w edukacji wczesnoszkolnej. Włączenie produktu na tablecie pomoże przygotować się nauczycielowi do zajęć (stąd na załączonym poniżej zdjęciu widnieje żółty znaczek przy urządzeniu TABLET - zamiast zielonego)

Wersje Językowa Programu Multimedialnego - polska, część ćwiczeń jest w języku angielskim

wersja polska: , ćwiczenia w języku angielskim: 

Minimalne Wymagania Sprzętowe - połączenie z siecią Internet, w tym dostęp do łącza internetowego o rzeczywistej przepustowości minimum 4 MB/s; korzystanie z przeglądarki internetowej Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera

Wsparcie uczniów ze SPE - tak

Gwarancja - producenta


WYBRANE RECENZJE EKSPERTÓW:

"Z ogromną przyjemnością zapoznałem się z produktami firmy Eduexpert (Metoda projektu, Matematyka bez reszty), które zostały przygotowane dla uczniów szkół podstawowych w klasach I-III. Opracowane przez zespół specjalistów programy multimedialne są zgodne z podstawą programową i w znacznym stopniu wspomagają pracę nauczyciela podczas zajęć lekcyjnych. Ich niewątpliwym atutem jest przystępna forma dla dzieci. Programy te zawierają karty pracy ucznia, korespondujące ze scenariuszami opracowanych zajęć lekcyjnych, które stanowią idealną propozycję dla nauczycieli. Dodatkową zaletą programów jest to, że zdecydowana większość zaproponowanych zadań nastawiona jest na rozwijanie kreatywności uczniów (!), a nie na poszukiwanie gotowych odpowiedzi w podręczniku, Internecie. Z kolei quizy, które stanowią podsumowanie nowo poznanych treści, służą lepszemu poznaniu i zrozumieniu przez uczniów otaczającej rzeczywistości. Z punktu widzenia rodzica niewątpliwym plusem są natomiast propozycje zadań domowych, opracowane „na miarę" możliwości uczniów, a nie ich rodziców! Gratuluję firmie Eduexpert pomysłu i z niecierpliwością czekam na inne produkty multimedialne wzbogacające proces kształcenia."

Kierownik Katedry Pedagogiki PWSZ w Chełmie, dr hab. Piotr Mazur

"Przede wszystkim gratuluję udanego produktu, a właściwie dwóch produktów! Oba zawierają ciekawe rozwiązania, pomysły na wprowadzenie aktywności wśród uczniów, a wykorzystane metody niewątpliwie wzbogacają ofertę nauczyciela. Stanowią także odpowiedź na to, co dzieci lubią: praca z tabletem i/ lub tablicą interaktywną może angażować dzieci do samodzielnej pracy, ale także mogą pracować wspólnie, a o to nam przecież chodzi! Działania interaktywne urozmaicają proces edukacyjny i ćwiczą umiejętności, które będą przydatne nie tylko na etapie edukacji wczesnoszkolnej, ale także później, w kolejnych latach kariery szkolnej. Bardzo lubię metodę projektu, cieszę się, że scenariuszom zajęć towarzyszą filmy, dzięki którym nauczyciel może pokazywać realny świat i osoby znające się na tym, o czym opowiadają. Poza bogatą zawartością merytoryczną bardzo podoba mi się grafika - wszystko wygląda ładnie i estetycznie."

Teresa Radomska - Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu

"Oba programy bardzo mi się podobają. Każdy z nich pod względem technicznym jest prosty i intuicyjny, bez problemu można się nim posługiwać, nie ma żadnych problemów. Tematyka jak najbardziej zgodna z podstawą programową edukacji wczesnoszkolnej. Ciekawa, świetne filmy, jasne, czytelne dla uczniów, krótkie i konkretne. Lektor - miły wyraźny głos, co uważam - jest bardzo ważne."

Mirka Matczak - Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi

Filed to download available upon access
NU Name
1 Karty pracy - cz. 1
2 Karty pracy - cz. 2
3 Karty pracy - cz. 3
4 Scenariusze zabaw - cz. 1
5 Diagnoza ucznia w oparciu o inteligencje wielorakie
6 Scenariusze zabaw - cz. 2
7 Scenariusze zabaw - cz. 3
8 Scenariusze zajęć - cz. 1
9 Scenariusze zajęć - cz. 2
10 Scenariusze zajęć - cz. 3
11 Karty pracy - cz. 1 - wersja dla nauczyciela
12 Karty pracy - cz. 2 - wersja dla nauczyciela
13 karty pracy - cz. 3 - wersja dla nauczyciela
14 Karty pracy - cz. 1 - wersja kolorowa
15 Karty pracy - cz. 2 - wersja kolorowa
16 Karty pracy - cz. 3 - wersja kolorowa
17 Diagnozy ucznia - załączniki
This platform uses cookies. Read more
Close