Have a question? Call us!
500650907
Log in
Thumb programista programistka
Materiał multimedialny
Zawód - programista - programistka
Thumb programista programistka
Dla placówki
Dla uż. indywid.
Get free access Check demo
Dla placówki
Dla uż. indywid.
Materiał multimedialny
Zawód - programista - programistka

Darmowy materiał informacyjny dla uczniów dotyczący zawodu programisty.

Get free access

Product description:

Darmowy materiał informacyjny dla uczniów dotyczący zawodu programisty, zrealizowany w ramach projektu Erasmus+ "Wybieram świadomie – nowatorskie narzędzia budowania ścieżki kariery”  

Do materiału multimedialnego dołączone są scenariusze. Tematyka każdego ze scenariuszy nie jest przypadkowa: łączy się ona z wybranym zawodem przedstawionym w projekcie Wybieram Świadomie” i jest uzupełnieniem materiałów na stronie internetowej projektu.

Zawód programisty – scenariusze „Procenty”, „Bryły” i „Funkcje”. W zawodzie programisty dokładność i precyzja jest niezwykle istotna, podobnie jak w matematyce. Nie mniej ważna jest umiejętność wizualizacji przestrzennej i logiczne myślenie.

Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+

Filed to download available upon access
NU Name
1 Scenariusz - bryły (PL)
2 Scenariusz - bryły (ENG)
3 Scenariusz - funkcje (PL)
4 Scenariusz - funkcje (ENG)
5 Scenariusz - procenty (PL)
6 Scenariusz - procenty (ENG)
This platform uses cookies. Read more
Close