Have a question? Call us!
500650907
Log in
Thumb ikona wielokulturowosc
Scenariusze zajęć
Wielokulturowość - scenariusze i gry edukacyjne (PL / ENG)
Thumb ikona wielokulturowosc
Dla placówki
Dla uż. indywid.
Get free access Check demo
Dla placówki
Dla uż. indywid.
Scenariusze zajęć
Wielokulturowość - scenariusze i gry edukacyjne (PL / ENG)

„Wielokulturowość w obliczu zachowania tożsamości – projekty edukacyjne młodzieży” to projekt zrealizowany w ramach programu Erasmus+. Grupą docelową jest młodzież w wieku 15-18 lat.

Get free access

Product description:

Darmowy materiał informacyjny dla uczniów dotyczący 6 obszarów tematycznych, zrealizowany w ramach projektu Erasmus+ "Wybieram świadomie – nowatorskie narzędzia budowania ścieżki kariery”  

Zawartość merytoryczna (scenariusze i gry w wersji polskiej i angielskiej)

1. Wielokulturowość – co to takiego? / Multiculturalism – what is it? 

2. Kultura a tożsamość kulturowa / Culture and cultural identity 

3. Równość i różnorodność / Equality and diversity 

4. Prawa człowieka / Human rights 

5. Od konfliktu do konsensusu / From conflict to consensus 

6. Wielokulturowy rynek pracy / Multicultural labor market 

     

Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+

Filed to download available upon access
NU Name
1 Scenariusze (tematy 1-6) w języku polskim
2 Scenariusze (tematy 1-6) w języku angielskim
This platform uses cookies. Read more
Close