Co na co dzień robi pracownik
działu księgowego?

Księgowi są profesjonalistami, którzy zajmują się księgami firm, fakturowaniem, pocztą i wszystkim tym co dotyczy części administracyjnej firmy.

 • O zawodzie
 • Obowiązki
 • Plusy i minusy

O zawodzieKsięgowi, nazywani też specjalistami do spraw księgowości, prowadzą rozliczenia z biurem rachunkowym i zajmują się sprawami finansowymi firm. Do ich obowiązków należy: śledzenie przepływu środków pieniężnych, zarządzanie dochodami i płatnościami, sporządzanie zapisów księgowych i ich rejestrów, przygotowanie budżetu i zobowiązań podatkowych i składek.

Stanowisko księgowego jest jednym z najpowszechniejszych w przedsiębiorstwach. Jest niezbędne do prowadzenia jakiejkolwiek działalności. Księgowi mogą znaleźć zatrudnienie w firmach usługowych, które oferują outsourcing usług księgowych i w firmach doradczych, które oferują analizy finansowe i doradztwa podatkowe.

Wraz ze zmianą struktury korporacyjnej, zarówno w firmach produkcyjnych, jak i usługowych, księgowi mogą pracować zarówno w firmie, jak i poza nią, jako zewnętrzne wsparcie. Do prowadzenia własnej działalności usługowej w zakresie księgowości potrzebne jest zezwolenie Ministerstwa Finansów.

Ze względu na powszechność stanowiska księgowego, na rynku nie brakuje ofert pracy dla księgowych, a konkurencja jest duża. Zarobki księgowych są zależne między innymi od doświadczenia pracownika i wielkości firmy. Księgowy powinien znać się na finansach przedsiębiorstw, księgowości i rachunkowości. Powinni też posiadać wiedzę z prawa podatkowego, przepisów regulujących działalność i sprawozdawczość przedsiębiorstw. Przydatna jest też podstawowa wiedza o funkcjonowaniu przedsiębiorstw. Dodatkowo, system podatkowy i prawo finansowe ulegają częstym zmianom, stąd konieczność nieustannego i samodzielnego poszerzania wiedzy i śledzenia sytuacji w systemie podatkowym i prawie finansowym.

Aby umiejscowić zawód księgowego w realiach współczesnego krajowego i europejskiego rynku pracy warto zaznajomić się z krajowym Zintegrowanym Systemem Kwalifikacji i z Europejską Ramą Kwalifikacji.

Krajowy Zintegrowany System Kwalifikacji, powstały pod nadzorem Ministra Edukacji Narodowej jako odpowiedź na zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej, jest odpowiedzią na zmiany na europejskim rynku pracy i w gospodarce. Jego celem jest wzrost liczby ludzi zainteresowanych formalnymi kompetencjami i podnoszeniem swoich kwalifikacji. To z kolei ma wpływ na sytuację zawodową i poczucie bezpieczeństwa na rynku pracy. Zintegrowany System Kwalifikacji ma za zadanie pomóc pracownikom wiarygodnie przestawić swoje kwalifikacji nie tylko pracodawcom w kraju, ale również pracodawcom europejskim.

Punktem odniesienia dla krajowego Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji jest Europejska Rama Kwalifikacji. Ułatwia ona komunikację i wiarygodne porównywanie systemów kwalifikacji w krajach Unii Europejskiej. Dzięki temu, uczący się, absolwenci i pracodawcy mają możliwość lepszego zrozumienia i porównywania kwalifikacji nadawanych w różnych krajach członkowskich i w różnych systemach edukacyjnych.

Więcej informacji na temat Europejskiej Ramy Kwalifikacji można znaleźć na: www.cedefop.europa.eu
Więcej informacji na temat krajowego Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji można znaleźć na: www.kwalifikacje.gov.pl

Obowiązki

Księgowość

Sporządzanie rozliczeń.

Administracja

Ustalanie głównych zobowiązań administracyjnych, cywilnych i podatkowych.

Finanse

Sporządzanie zapisów finansowych, zgodnych z przepisami prawa i rachunkowości.

Analiza

Analizowanie dokumentacji finansowej firm poprzez opracowywanie analiz współczynników i przeprowadzanie oceny finansowej, kapitałowej i ekonomicznej firmy.

Biznes plan

Przygotowywanie planów finansowych i biznesowych; Analiza potrzeb finansowych firmy.

Zarządzanie kosztami

Analizowanie kosztów biznesowych związanych z decyzjami firmy; Ustalanie budżetu operacyjnego i analizowanie odchyleń między danymi wstępnymi a danymi ostatecznymi.

Relacje z bankami

Opieka nad firmą w jej relacjach z bankami i zajmowaniem się głównymi operacjami bankowymi.

Języki obce

W pracy księgowego często wykorzystywany jest język angielski.

Plusy i minusy

 • Duży rynek – wysokie zapotrzebowanie na usługi księgowe
 • Minimalne przygotowanie do pracy (dyplom ukończenia szkoły średniej i szkolenie w miejscu pracy)
 • Praca w różnych branżach (np. handel, służba zdrowia, finanse i usługi techniczne)
 • Ścieżki awansu np. na starszego specjalistę księgowego dostępne dla osób
  z doświadczeniem i wykształceniem
 • Długie godziny w szczytowym sezonie (sezon podatkowy i święta)
 • Stres w końcowych okresach fiskalnych
 • Choroby zawodowe spowodowane długimi godzinami pracy przed komputerem
  (bóle oczu / szyji / pleców / nadgarstka i/lub zespół cieśni nadgarstka).

Średnie miesięczne zarobki

Zarobki księgowego zależą głównie od:

 • Doświadczenia
  zawodowego
 • Edukacji
 • Zdolności do
  rozwiązywania
  problemów
 • Dokładności
  i poziomu
  odpowiedzialności
 • Umiejętności
  szybkiego
  uczenia się
 • Umiejętności
  analitycznego
  myślenia
 • Znajomości prawa
  i przepisów
Podobne zawody*:

3627 zł

Księgowy
2700 zł
Asystent
księgowego
5000 zł
Doradca
podatkowy
15900 zł
Dyrektor
ds finansów
5825 zł
Analityk
finansowy
*Dane styczeń 2018
Więcej

Słownictwo

 • Rachunek zysków i strat

  Sprawozdanie finansowe, które przedstawia podsumowanie działalności finansowej przedsiębiorstwa w określonym okresie, na przykład miesiąc, kwartał lub rok. Sprawozdanie składa się z uzyskanego przychodu, kosztów sprzedanych towarów i wydatków, a kończy się dolną linią - zysk lub strata netto.
 • Bilans

  Sprawozdanie finansowe, które przedstawia sytuację finansową firmy od określonej daty. Nazywa się to bilansem, ponieważ rzeczy posiadane przez firmę (aktywa) muszą być równe roszczeniom w stosunku do tych aktywów (zobowiązań i kapitału własnego).
 • Płatności

  Wszystkie zobowiązania firmy, takie jak obligacje, pożyczki i niezapłacone rachunki.
 • Księga Główna


  Zbiór wszystkich kont firmy. Księgę główną posiada każdy podmiot zobowiązany do prowadzenia pełnej księgowości. Wykorzystywana jest ona do rejestracji zdarzeń gospodarczych na ogólnym poziomie, pozwalającym na stworzenie sprawozdania finansowego.
 • Inwentaryzacja


  Inwentaryzacja polega na ustaleniu za pomocą spisu faktycznego stanu wszystkich składników majątkowych firmy.
 • Saldo próbne


  Kiedy testujesz, upewnij się, że księgi rachunkowe są zbilansowane, zanim wyciągniesz z nich informacje do raportów finansowych i zamkniesz księgi na okres rozliczeniowy.

Ścieżka edukacji

Kursy związane z prowadzeniem ksiąg rachunkowych mają na celu podniesienie liczby absolwentów, którzy mogą wykonywać zawody o szerokim spektrum, w których możliwe jest połączenie w sposób zrównoważony solidnego podstawowego przygotowania, dobrych umiejętności językowych i logicznych oraz intensywnej i systematycznej wiedzy na temat kluczowych procesów dotyczących zarządzania przedsiębiorstwem w aspekcie ekonomicznym, prawnym, organizacyjnym i księgowym. Co więcej, absolwent szkoły średniej musi być w stanie przeanalizować związek między firmą a środowiskiem, w którym działa , aby stawić czoła i przezwyciężyć głównie problemy z zarządzaniem.


Ścieżka formalna:

Licea i technika
o profilach ekonomicznych z egzaminem zawodowym.

Uczęszczając do szkół o tym profilu, uczniowie mogą bezpośrednio wykonywać zawód technika rachunkowości, ponieważ zapewnia on odpowiednie kompetencje w zakresie matematyki, administracji biznesu i prawa. Ten kierunek zapewnia także kompetencje cyfrowe w sektorze ICT, a wiele szkół daje uczniom możliwość uczestniczenia w kursach pozalekcyjnych w celu uzyskania certyfikatów ECDL i języków obcych.
Studia w dziedzinie:
rachunkowość zarządcza, ewidencja i kontrola budżetu, prawo handlowe, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo upadłościowe, prawo prywatne, cywilne prawo procesowe, prawo podatkowe, przepisy budżetowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe, finanse korporacyjne, księgowość ogólna, audyt korporacyjny , bankowość, technologie przemysłowe i komercyjne

Czy wiesz, że
sporządzanie miesięcznego budżetu w domu
jest doskonałym szkoleniem dla przyszłego księgowego?

Jeśli kiedykolwiek myślałeś o swoich oszczędnościach na emeryturze, urlopie lub ubezpieczeniu zdrowotnym, jesteś na dobrej drodze, aby zostać profesjonalnym księgowym!

Ścieżka kariery

Osoby posiadające Certyfikat Stowarzyszenia Księgowych są uprawnieni do wykonywania zawodu księgowego.

Trudności
Fakturowanie trwa zbyt długo
Zbyt długi termin płatności
Za dużo arkuszy kalkulacyjnych
Ręczne wprowadzanie danych

Gdzie możesz pracować?

Księgowy może pracować w prywatnym biurze rachunkowym lub jako pracownik publicznych lub prywatnych przedsiębiorstw. Może być zatrudniony w kilku firmach i sektorach. Najczęściej średnie i duże przedsiębiorstwa potrzebują wykwalifikowanych księgowych, specjalistów, którzy mogą zajmować się finansami i administracją, aby utrzymać ją pod kontrolą.

Cechy osobowości

Bycie profesjonalnym, wspierającym klientów w pokonywaniu problemów i wyzwań. Aby być dobrym, konieczne jest zdobycie i / lub poprawienie nie tylko technicznej wiedzy fachowej, ale przede wszystkim umiejętności zarządzania i przedsiębiorczego podejścia.


 • ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

  Dobre podejście przy wyborze metody
  zastosowanej do rozwiązania problemu.
  Ważne jest, aby przyjrzeć się problemowi, który klient ma do rozwiązania.
  Należy wysłuchać klienta, próbując rozwiązać problem razem z nim,
  i być świadomym popełnionych błędów.

 • ELASTYCZNOŚĆ

  Bycie elastycznym oznacza możliwość przystosowania
  się do różnych sytuacji i do zmian w tle.
  Zakłada ono:
  • - Możliwość dostosowania się do różnych sytuacji,
     otoczenia, zakłóceń podczas twojej pracy
  • - Przystosowanie do nowych sytuacji
     lub nowych punktów widzenia problemów,
     z którymi mamy do czynienia
  • - Tolerancja wobec pomysłów innych ludzi
 • PRACA POD PRESJĄ


  Zdolność do radzenia sobie
  ze stresującymi
  lub niepokojącymi sytuacjami.
  Wymaga to:
  • - Kontroli sytuacji
   i zdolności analitycznych
  • - Otwartości na wyzwania
  • - Zdolności uczenia się
   na błędach
  • - Pozyskiwania doświadczeń
   w twórczy sposób
  • - Siły woli i poświęcenia,
   aby osiągnąć nasze cele

Czy wiesz, że ?

Różnica między księgowym a analitykiem finansowym
jest znacząca.

Księgowi mogą mieć stanowiska doradcze, opracowywać i analizować raporty księgowe,
finansowe, opisywać i ksiegować dokumenty księgowe
i oferować porady właścicielom firm.

Analityk finansowy to specjalista zajmujący się sporządzaniem różnorodnych analiz
na podstawie zgromadzonych danych finansowych.

Najpopularniejsze słowa

Majątek
Bilans
Rachunek zysków i strat
Inwentaryzacja
Dochód

SPRAWDŹ SWOJĄ WIEDZĘ

Wczytuję quiz - Księgowy